Giełda długów

Giełda długów stanowi spis informacji gospodarczych dotyczących wierzytelności wraz z ofertami ich wykupu. Informacje o dłużnikach oraz kwocie zadłużenia przekazywane są do wiadomości publicznej, co stanowi niejako motywację do spłacenia zadłużenia. Giełdy długów zawierają oferty sprzedaży długów wraz z ceną, za którą można nabyć dług. Giełdy długów cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ są skutecznym narzędziem odzyskiwania długów.

Giełda długów wykorzystywana jest przede wszystkim przez wierzycieli, którzy nie mogą wyegzekwować spłaty zobowiązań od dłużnika, a także przez firmy windykacyjne. Bardzo często przedsiębiorcy korzystają z giełdy długów w celu weryfikacji uczciwości klienta oraz poznania historii jego płatności.

Firma Cash help prowadzi giełdę długów w oparciu o aktualne przepisy prawne. Jesteśmy praktykami, dla których właściwe kompetencje są najważniejsze. Lata doświadczenia pozwoliły nam prowadził giełdę długów na najwyższym poziomie. Naszym priorytetem jest pomoc Wierzycielom w odzyskaniu zobowiązań. Nasza firma dba o dobre imię Klienta, nie zapominając o szacunku dla Dłużników.