Kancelaria Cash Help | Windykacja Call Center

JAK DZIAŁAMY

Celem działań polubownych jest prowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności z zastosowaniem narzędzi odpowiednich do danej kategorii wierzytelności. W postępowaniu polubownym wykorzystujemy wiedzę z zakresu psychologii oraz PR. Nasi negocjatorzy rozpoznają typ dłużnika, po czym dobierają oni odpowiednie narzędzia i kierują rozmowę na odpowiednie tory. Windykacja call center jest pierwszym i zarazem kluczowym elementem procesu windykacji. Windykacja telefoniczna umożliwia odzyskanie pieniędzy od dłużnika po możliwie najniższych kosztach.

Proszę pamiętać, że nasza firma prowadzi windykację bez zaliczek, bez opłat wstępnych. Naszym wynagrodzeniem jest ustalona wcześniej prowizja płatna procentowo od faktycznie odzyskanych kwot.

Nie prosimy

Nasi negocjatorzy nie proszą o spłatę zadłużenia. Po dostarczeniu usługi lub towaru płatność się należy. Nie można o nią prosić, należy ją wymagać w sposób umiejętny i stanowczy.

Nie wierzymy

Dłużnicy uwielbiają zwlekać, przeciągać i w nieskończoność zapewniać o niedalekiej spłacie co w efekcie prowadzi do przedawnienia. Nie wierzymy w zapewnienia, nie ustępuje do chwili całkowitej zapłaty.

Nie ulegamy

Raz dany termin spłaty, nie może być odwlekany i przekładany w nieskończoność. Nie ulegamy prośbą dłużników o wydłużenie terminu. W przypadku nie stosowania się do ustaleń, sprawę przekazujemy na następny poziom.

Konkrety

Rozmowy naszych negocjatorów są krótkie i rzeczowe. W czasie rozmowy poruszane są istotne aspekty sprawy zadłużenia, a sama rozmowa nie wybiega poza założony temat, jakim jest spłata całej wymagalnej należności.

Stanowczość

Dobry negocjator to stanowczy negocjator. Nie pozwalamy dłużnikowi nawet na chwilę przejąć kontroli nad prowadzoną rozmową. Dłużnik nie może przestać czuć presji w stosunku do konieczności spłaty zobowiązania.

Konsekwencje

Uświadamianie dłużnikowi konsekwencji w żadnym wypadku nie może być grożeniem. Nasi negocjatorzy nie praktykują gróźb, ale zawsze mają obowiązek uświadamiać dłużnika o prawnych i finansowych konsekwencjach.