Windykacja terenowa

Najskuteczniejszą formą windykacji jest windykacja bezpośrednia

Uzupełnieniem windykacji telefonicznej oraz pisemnej (w obszarze działań pozasądowych) jest osobisty kontakt z dłużnikiem, który pozwala usprawnić proces odzyskiwania należności. Dzięki przeprowadzeniu wizyty w miejscu zamieszkania osoby zadłużonej zwiększa się zakres działań mających na celu odzyskanie długu. Jednym ze sposobów jest bezpośredni odbiór gotówki lub sprzętu, a także możliwość podjęcia czynności, które ujawnią majątek dłużnika. Lata pracy pokazały nam, że najskuteczniejszą windykacją jest windykacja terenowa bezpośrednio u osoby zadłużonej.

Firma Cashhelp w ramach windykacji terenowej realizuje działania takie jak:

? Wywiad gospodarczy ? prowadzony jest w trakcie trwania postępowania windykacyjnego na zlecenie Klienta. Wywiad gospodarczy polega na zbieraniu informacji na temat dłużnika. Po sporządzeniu wywiadu Klient otrzymuje raport, w którym mogą znaleźć się zdjęcia przedmiotów, zdjęcia siedziby firmy, odpisy dokumentów, a także innych dokumentów wskazanych przez Zleceniodawcę.

? Windykacja bezpośrednia ? polega na bezpośrednim kontakcie z osobą zadłużoną. Negocjator odwiedza dłużnika w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy w celu ustalenia przyczyny zalegania z płatnościami, a także określenia terminu spłaty zadłużenia. Negocjator ma również prawo do pouczenia dłużnika do spłaty należności, a także przekazania odpowiednich dokumentów. Dodatkowo negocjator może dokonać odbioru części lub całości zadłużenia oraz przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zadłużonej.

Podczas drugiej wizyty negocjator podejmuje kolejną próbę skontaktowania się z dłużnikiem, w celu ustalenia powodu nie wywiązania się ze wcześniejszych ustaleń dotyczących terminu spłat. Negocjator określa nowy termin zapłaty lub podpisuje ugodę, a także zbiera informacje niezbędne do podjęcia kolejnych czynności.

Odbiór gotówki od osoby zadłużonej jest jednym z najskuteczniejszych działań windykacyjnych. Firma Cashhelp ponosi pełną odpowiedzialność za pieniądze odzyskane od dłużnika i odpowiada za nie, aż do czasu wpłynięcia na rachunek Zleceniodawcy.

Windykacja przedmiotów ruchomych ? polega na odbiorze przedmiotów takich jak motocykle, samochody, przyczepy, naczepy czy ciągniki rolnicze osobom zadłużonym. Windykator następnie przekazuje przedmioty w miejsce wskazane przez wierzyciela lub wycenia, magazynuje a następnie sprzedaje przedmioty.

? Windykacja przedmiotów niestandardowych ? jest usługą, która polega na przejęciu, wycenie, magazynowaniu, a następnie sprzedaży przedmiotów kredytu czy leasingu. Usługa ta pozwala odzyskać przedmioty takie jak urządzenia, maszyny, meble, dekodery, sprzęty komputerowe, informatyczne, sprzęty medyczne i inne. Niekiedy windykator jedynie odszukuje, odbiera oraz przekazuje przedmioty właścicielowi. Działanie to zostało stworzone z myślą o firmach leasingowych, bankach czy pośrednikach finansowych.