Wywiad gospodarczy

Państwa firma zamierza podpisać umowę z kontrahentem i nie jesteście pewni, czy możecie mu zaufać? Potrzebujecie weryfikacji uczciwości kontrahenta i jego historii biznesowej? W dobie postępującego rozwoju i ogromnej konkurencji wśród firm należy z dużą ostrożnością wybierać partnerów biznesowych. Dlatego przed podjęciem decyzji o współpracy z kontrahentem, warto sprawdzić jego rzetelność oraz wiarygodność finansową za pomocą wywiadu gospodarczego.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw związane jest z dużym ryzykiem prowadzonej działalności. Może ono wynikać z czynników zewnętrznych, na które przedsiębiorca nie może mieć wpływu, takich jak polityka monetarna, podatkowa lub gospodarcza. Jeżeli jednak źródłem ryzyka są czynniki wewnętrzne, można je zminimalizować podejmując właściwe decyzje. Aby podjąć decyzje najlepsze dla firmy potrzebne są sprawdzone, rzetelne informacje, które zapewnia wywiad gospodarczy.

Celem wywiadu gospodarczego jest ochrona przedsiębiorstwa przed współpracą z nierzetelnymi lub nieuczciwymi kontrahentami, a także z niewypłacalnymi podmiotami. Za pomocą odpowiednich narzędzi dyskretnie sprawdzamy wiarygodność przyszłego kontrahenta lub partnera w interesach. Docieramy do istotnych informacji o stanie majątkowym, ewentualnym zadłużeniu oraz dotychczasowej działalności. Nasze działania sprawdzające przeprowadzamy także w stosunku do firm, z którymi trwa już współpraca, dzięki czemu bez obaw można kontynuować wspólne przedsięwzięcia.

Kontrola stanu faktycznego badanej firmy wiąże się między innymi ze sprawdzeniem płynności finansowej i wiarygodności płatniczej, praw własności do nieruchomości, czy też rzetelności w kontraktach handlowych lub opinii, jaka panuje w środowisku.

Poszukiwanie majątku

Zajmujemy się gromadzeniem informacji o dłużnikach w celu uproszczenia wszczęcia postępowania windykacyjnego. Pomagamy ustalić aktualne miejsce pobytu dłużnika w przypadku, gdy jest ono nieznane oraz gromadzimy wszelkie niezbędne informacje dotyczące jego majątku. Ponadto poszukujemy utraconego majątku oraz oceniamy, jakie działania będą najskuteczniejsze w celu skłonienia dłużnika do dobrowolnej spłaty długu.

Obserwacja

Jeżeli mają Państwo przypuszczenia że wasi pracownicy lub partnerzy biznesowi prowadzą nieuczciwe działania, nielegalne interesy lub działają na Waszą szkodę, jesteśmy w stanie to dyskretnie sprawdzić, i przekazać wam sprawozdanie, które będzie mogło stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

Pomożemy także zadbać o wartościowe mienie, zapobiegając kradzieży, wykorzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem czy zniszczeniu. Dokonujemy dyskretnej obserwacji oraz zabezpieczenia i monitoringu rzeczy cennych. Prowadzimy także monitoring flot samochodowych.

W ramach tej usługi możemy wykonać także inne czynności związane ze sprawdzeniem wiarygodności osób, ustaleniami majątkowymi, poszukiwaniem osób i mienia oraz sprawami z pogranicza biznesowo ? prywatnego.