Aleksandra Pilarska | Transport

Dług: 17 258.30 zł Cena: 10 000.00 zł

Dane dłużnika

Aleksandra Pilarska | Transport

ul. Wyzwolenia 28; 58-114 Pastuchów
NIP: 8862561344

Dane długu

Podstawowy dług: 17 258.30 zł
Dług wymagalny: 17 258.30 zł
Koszty sądowe: 00.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 17 258.30 zł
Podstawa długu: Umowa