Andrzej Celban | Aga Trans

Dług: 11 800.00 zł Cena: 10 000.00 zł

Dane dłużnika

Andrzej Celban | Aga Trans

ul. 9 Maja 2; 76-230 Potęgowo
NIP: 8410013414

Dane długu

Podstawowy dług: 11 800.00 zł
Dług wymagalny: 11 800.00 zł
Koszty sądowe: 2 565.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 11 800.00 zł + odsetki od dnia 17.09.2015 r.
Podstawa długu: Nakaz zapłaty