Błaziak Tomasz | TRANS-SPEED

Dług: 36 000.00 zł Cena: 25 000.00 zł

Dane dłużnika

Błaziak Tomasz | TRANS-SPEED

ul. Strzeszkowice 122A; 24-220 Niedrzwica Duża
NIP: 564147025

Dane długu

Podstawowy dług: 36 000.00 zł
Koszty sądowe: 00.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 36 000.00 zł + odsetki od dnia 24.04.2015 r.
Podstawa długu: Umowa