Dariusz Gieryn | PHU KUBA TECH

Dług: 1 876.00 zł Cena: 1 500.00 zł

Dane dłużnika

Dariusz Gieryn | PHU KUBA TECH

ul. Naramowicka 17/217B ; 61-611 Poznań
NIP: 6651055301

Dane długu

Podstawowy dług: 1 876.00 zł
Dług wymagalny: 1 876.00 zł
Koszty sądowe: 30.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 1 876.00 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty