Dariusz Prokopczyk | PRO-TRANS

Dług: 10 137.79 zł Cena: 7 500.00 zł

Dane dłużnika

Dariusz Prokopczyk | PRO-TRANS

ul. Jaśminowa 7; 55-095 Mirków
NIP: 8981024374

Dane długu

Podstawowy dług: 10 137.79 zł
Dług wymagalny: 10 137.79 zł
Koszty sądowe: 2 530.18 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 10 137.79 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty