Fijałkowski Adrian EXPRESS-TEAM

Dług: 4 400.00 zł Cena: 3 500.00 zł

Dane dłużnika

Fijałkowski Adrian EXPRESS-TEAM

ul. Nowopogońska 208/1; 41-250 Czeladź
NIP: 6252242042

Dane długu

Podstawa długu: Faktura