GRUPA POMELO Dawid Holka

Dług: 11 400.00 zł Cena: 10 000.00 zł

Dane dłużnika

GRUPA POMELO Dawid Holka

UL. Bohaterów Warszawy 2,75-211 Koszalin
NIP: 9271264738

Dane długu

Podstawowy dług: 11 400.00 zł
Dług wymagalny: 11 400.00 zł
Koszty sądowe: 00.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 11 400.00 zł + odsetki od dnia 15.08.2015 r.
Podstawa długu: Umowa + faktura + weksel