Grzegorz Łyżwiński | INSTALNET

Dług: 7 333.42 zł Cena: 7 000.00 zł

Dane dłużnika

Grzegorz Łyżwiński | INSTALNET

ul. Anieli Urbanowicz 19A lok. 38; 41-200 Sosnowiec
NIP: 6443164301

Dane długu

Podstawowy dług: 7 333.42 zł
Dług wymagalny: 10 880.00 zł
Koszty sądowe: 1 294.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 10 880.00 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty