Hawana trans sp. z o.o.

Dług: 35 406.68 zł Cena: 20 000.00 zł

Dane dłużnika

Hawana trans sp. z o.o.

ul. Nadwiślańska 10; 43-516 Zabrzeg
NIP: 6521724092

Dane długu

Podstawowy dług: 35 406.68 zł
Dług wymagalny: 35 406.68 zł
Koszty sądowe: 00.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 35 406.68 zł
Podstawa długu: Umowa