Jan Pośpiech | DOMEX

Dług: 2 400.00 zł Cena: 1 500.00 zł

Dane dłużnika

Jan Pośpiech | DOMEX

ul. Kosmiczna 8/2; 40-467 Katowice
NIP: 9541780801

Dane długu

Podstawowy dług: 2 400.00 zł
Dług wymagalny: 2 400.00 zł
Koszty sądowe: 647.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 2 400.00 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty