Knecht Krzysztof | NOBLE INVEST

Dług: 8 998.00 zł Cena: 6 500.00 zł

Dane dłużnika

Knecht Krzysztof | NOBLE INVEST

ul. Powstańców 11; 42-672 Wieszczowa
NIP: 6452535145

Dane długu

Podstawowy dług: 8 998.00 zł
Koszty sądowe: 00.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 8 998.00 zł + odsetki od dnia 15.07.2015 r.
Podstawa długu: Umowa zabezpieczona wekslem