Łukasz Peszko | Speed Car

Dług: 11 275.00 zł Cena: 8 000.00 zł

Dane dłużnika

Łukasz Peszko | Speed Car

ul. Strażów 340; 36-073 Strażów
NIP: 5170362087

Dane długu

Podstawowy dług: 11 275.00 zł
Dług wymagalny: 11 275.00 zł
Koszty sądowe: 2 558.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 11 275.00 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty