Marcin Chudziński | Express Car

Dług: 4 500.00 zł Cena: 3 500.00 zł

Dane dłużnika

Marcin Chudziński | Express Car

ul. Prusinowo 39; 13-200 Działdowo
NIP: 5711592138

Dane długu

Podstawowy dług: 4 500.00 zł
Dług wymagalny: 4 500.00 zł
Koszty sądowe: 674.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 4 500.00 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty