Marcin Sulerz

Dług: 9 500.00 zł Cena: 5 500.00 zł

Dane dłużnika

Marcin Sulerz

ul. Sobieskiego 22/11; 41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 6443282911

Dane długu

Podstawowy dług: 9 500.00 zł
Dług wymagalny: 9 500.00 zł
Koszty sądowe: 00.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 9 500.00 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty