Mariusz Gęsina | ELMAR

Dług: 6 250.00 zł Cena: 5 000.00 zł

Dane dłużnika

Mariusz Gęsina | ELMAR

ul. 3 Maja 7; 08-300 Sokołów Podlaski
NIP: 8231519551

Dane długu

Podstawowy dług: 6 250.00 zł
Dług wymagalny: 6 250.00 zł
Koszty sądowe: 00.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 6 250.00 zł
Podstawa długu: Umowa