Michał Bartoszewski | VICOM

Dług: 7 487.00 zł Cena: 5 500.00 zł

Dane dłużnika

Michał Bartoszewski | VICOM

ul. Kazimierzów 61A; 24-300 Kazimierzów
NIP: 7171618182

Dane długu

Podstawowy dług: 7 487.00 zł
Dług wymagalny: 7 487.00 zł
Koszty sądowe: 1 467.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 7 487.00 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty