Patryk Fedorowicz | Transport

Dług: 10 000.00 zł Cena: 7 500.00 zł

Dane dłużnika

Patryk Fedorowicz | Transport

ul. Wereszczyn 6; 22-234 Wereszczyn
NIP: 5651477792

Dane długu

Podstawowy dług: 10 000.00 zł
Dług wymagalny: 10 000.00 zł
Koszty sądowe: 1 292.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 10 000.00 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty