Prowent sp. z o.o.

Dług: 4 858.55 zł Cena: 3 500.00 zł

Dane dłużnika

Prowent sp. z o.o.

UL .M. KASPRZAKA 70,41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP: 6292462353

Dane długu

Podstawowy dług: 5 503.55 zł
Dług wymagalny: 4 858.55 zł
Koszty sądowe: 1200.00 zł
Koszty procesu: 275.17 zł
Łączna kwota długu: 4 858.55 zł + odsetki od dnia 12.01.2015 r.
Podstawa długu: Umowa + faktura + weksel + nakaz zapłaty