DŁUŻNIK

Rafał Bieszka | RAFIX

Dług: 85 350.00 zł Cena: 75 000.00 zł
  • Dane dłużnika
  • Dane długu

Dane dłużnika

Rafał Bieszka | RAFIX

ul. Wspólna 8/6; 83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 5932103994

Dane długu

Podstawowy dług: 85 350.00 zł
Dług wymagalny: 85 350.00 zł
Koszty sądowe: 00.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 85 350.00 zł
Podstawa długu: Umowa + cesja wierzytelności
Kontakt w sprawie dłużnika: 789 013 850