Rafał Kwiecień | N-TRANS

Dług: 10 933.34 zł Cena: 8 000.00 zł

Dane dłużnika

Rafał Kwiecień | N-TRANS

ul. Powstańców Śląskich 11; 41-203 Sosnowiec
NIP: 6442353974

Dane długu

Podstawowy dług: 10 933.34 zł
Dług wymagalny: 10 933.34 zł
Koszty sądowe: 2 558.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 10 933.34 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty