Szymon Grabowski | VISTROLI

Dług: 4 500.00 zł Cena: 3 000.00 zł

Dane dłużnika

Szymon Grabowski | VISTROLI

ul. Gliwicka 25; 43-190 Mikołów
NIP: 6351761638

Dane długu

Podstawowy dług: 4 500.00 zł
Dług wymagalny: 4 500.00 zł
Koszty sądowe: 674.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 4 500.00 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty