Tomasz Chrobot | TOMS

Dług: 6 400.00 zł Cena: 5 000.00 zł

Dane dłużnika

Tomasz Chrobot | TOMS

ul. Jana Kilińskiego 4/17; 91-421 Łódź
NIP: 7251853608

Dane długu

Podstawowy dług: 6 400.00 zł
Dług wymagalny: 6 400.00 zł
Koszty sądowe: 1 297.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 6 400.00 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty