Tomasz Leszko | PHU AXEL

Dług: 13 500.00 zł Cena: 10 000.00 zł

Dane dłużnika

Tomasz Leszko | PHU AXEL

UL. Wiśniowa 26; 66-415 Kłodawa
NIP: 5992982410

Dane długu

Podstawowy dług: 13 500.00 zł
Dług wymagalny: 13 500.00 zł
Koszty sądowe: 2 586.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 13 500.00 zł + odsetki od dnia 17.09.2015 r.
Podstawa długu: Nakaz zapłaty