Windykacja bez opłat bez zaliczek

Prowadzimy kompleksowe działania sądowo-egzekucyjne w zakresie dochodzenia wierzytelności we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego oraz Kancelarią Adwokacką  w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu wykonawczego .

Obsługa wierzytelności na tym etapie postępowania obejmuje w szczególności:

 • sprawdzenie, potwierdzenie i uaktualnienie danych dłużnika (ściągnięcie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, poszukiwania przez GUS, urzędy skarbowe i in.)
 • przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej (sporządzenie pozwu i innych pism procesowych)
 • złożenie wymaganych dokumentów do właściwego sądu.
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu zwykłym, a w razie potrzeby – również odwoławczym
 • nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego W momencie uzyskania tytułu wykonawczego, Cas Help zapewnia reprezentację podczas postępowania egzekucyjnego, które obejmuje m.in.:
 • przedegzekucyjne wezwanie dłużnika do zapłaty
 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego zgodnie z wymogami formalnymi
 • złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej
 • nadzór nad prawidłowością realizacji procesu egzekucji z majątku dłużnika
 • wspomaganie działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia wierzyciela
 • stały monitoring działań kancelarii komorniczej

Czynności te możemy prowadzić, jako następujące po sobie oraz niezależnie od siebie (na przykład w sytuacji, gdy wierzyciel posiada już tytuł wykonawczy może zlecić prowadzenie sprawy wyłącznie w postępowaniu egzekucyjnym). Ponadto reprezentujemy interesy wierzyciela w innych działaniach, poza sądowymi i egzekucyjnymi, mających na celu odzyskanie należności.

Nasza firma prowadzi także sprawy, w których postanowieniem stwierdzono bezskuteczność działań egzekucji komorniczej lub wierzyciel nie został zaspokojony w całości. W takich przypadkach występuje do kancelarii komorniczej z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie egzekucji.

Bez zaliczek, bez opłat wstępnych – 100% Succes Fee

W przeciwieństwie do innych, konkurencyjnych firm windykacyjnych, my nie pobieramy od klienta opłat wstępnych ani zaliczek. Nie wymagamy opłaty kosztów zastępstwa prawnego, ani kosztów adwokata ani radcy prawnego. 

Naszym wynagrodzeniem są koszty zasądzone przez właściwy sąd oraz prowizja ustalona podczas zawierania umowy z klientem . 

Prowadzimy tylko i wyłącznie windykację bez zaliczek i bez opłat wstępnych. 

Zlecając nam sprawę, nie musisz się martwić, że trzeba opłacić Adwokata czy Radcę prawnego, a koszty wynagrodzenia jak wszyscy wiemy są bardzo wysokie. 

Masz pytania lub wątpliwości ? Zadzwoń i zapytaj !