Windykacja telefoniczna

Celem działań polubownych jest prowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności z zastosowaniem narzędzi odpowiednich do danej kategorii wierzytelności.

W postępowaniu polubownym wykorzystujemy wiedzę z zakresu psychologii oraz PR. Nasi negocjatorzy rozpoznają typ dłużnika, po czym dobierają oni odpowiednie narzędzia i kierują rozmowę na odpowiednie tory. Windykacja call center jest pierwszym i zarazem kluczowym elementem procesu windykacji. Windykacja telefoniczna umożliwia odzyskanie pieniędzy od dłużnika po możliwie najniższych kosztach.

Nasi negocjatorzy wykorzystują wszelkie możliwe drogi kontaktu z dłużnikiem ? korespondencję przesyłaną pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną, komunikat SMS, rozmowę telefoniczną rozmowę skype czy za pomocą innych komunikatorów takich jak WhatsApp, GG czy iMessage.

Proces polubowny jest bardzo rozbudowany i zróżnicowany. Czynności tego etapu są indywidualnie dostosowane do potrzeb oraz specyfiki danego klienta.

Jeżeli windykacja call center nie przyniesie spodziewanych efektów, wówczas kierujemy sprawę do odpowiedniej grupy windykacji terenowej, która przeprowadzi rozpoznanie w terenie, ustali miejsce faktycznego zamieszkania dłużnika oraz jego źródło dochodu.

Proszę pamiętać, że nasza firma prowadzi windykację bez zaliczek, bez opłat wstępnych. Naszym wynagrodzeniem jest ustalona wcześniej prowizja płatna procentowo od faktycznie odzyskanych kwot.