Skuteczna windykacja to windykacja bezpośrednia

Bezpośredni kontakt z dłużnikiem jest uzupełnieniem windykacji telefonicznej i pisemnej (w ramach działań pozasądowych). Przeprowadzenie wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika daje dodatkowe możliwości oddziaływania i kontaktu z nierzetelnym płatnikiem, możliwość bezpośredniego odbioru sprzętu lub gotówki oraz czynności mających na celu ujawnienie majątku. Dlatego w rzeczywistości skuteczna windykacja to windykacja twarda, w terenie, bezpośrednio u dłużnika.

W ramach windykacji terenowej prowadzimy działania:

  • wywiad gospodarczy

    wykonywany na zlecenie Klienta w toku postępowania windykacyjnego poprzez zbieranie informacji dotyczących dłużników. Sporządzony raport z prowadzonych działań windykacyjnych może zawierać zdjęcia siedziby firmy, zdjęcia przedmiotów, odpisy dokumentów i innych materiałów zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy

 

  • windykacja bezpośrednia

    jest to pierwszy osobisty kontakt negocjatora z dłużnikiem w miejscu zamieszkania, pracy, prowadzenia działalności. Celem wizyty jest ustalenie przyczyn zalegania z należnościami, określenie terminów spłaty, przekazania lub wypełnienia odpowiednich dokumentów oraz zdyscyplinowanie dłużnika do spłaty zadłużenia. Ponadto negocjatorzy terenowi mogą dokonywać odbioru całości lub części zaległej kwoty. Możliwe jest także przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania dłużnika. 

druga wizyta – ponowne bezpośrednie kontakty z dłużnikami, którzy nie wywiązują się ze swoich wcześniejszych deklaracji spłat. Celem wizyty jest ustalenie przyczyn opóźnień, ustalenie nowego terminu spłaty lub podpisanie ugody, zebranie pakietu informacji niezbędnych do prowadzenia dalszych działań wobec dłużnika

odbiór gotówki od dłużnika – zastosowanie tej usługi zwiększa znacznie skuteczność działań windykacyjnych. Odpowiadamy za każdą kwotę od chwili jej przekazania przez dłużnika do czasu wpłaty na rachunek Klienta

windykacja przedmiotów ruchomych – to usługa polegająca na odbiorze od dłużników m.in. motocykli, samochodów ciężarowych i osobowych, przyczep, naczep, ciągników rolniczych, itp., dostarczeniu ich w wyznaczone przez wierzyciela miejsce lub wycenieniu, zmagazynowaniu i sprzedaniu odzyskanych przedmiotów

skuteczna windykacja to tylko windykacja bezpośrednia

 

  • windykacja przedmiotów niestandardowych

    kompleksowa usługa stworzona specjalnie na potrzeby firm leasingowych, banków, pośredników finansowych. Negocjatorzy przeprowadzają cały proces związany z przejęciem, wyceną, magazynowaniem i sprzedażą przedmiotów kredytu/leasingu. Odzyskiwane są w ten sposób m.in. maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, meble, dekodery, sprzęt elektroniczny, komputerowy, medyczny etc. Windykacja przedmiotów niestandardowych może ograniczyć się także do odszukania, odebrania i przekazania przedmiotu prawowitemu właścicielowi.