Wojciech Pacer | PRO-TRANS

Dług: 20 952.10 zł Cena: 15 000.00 zł

Dane dłużnika

Wojciech Pacer | PRO-TRANS

ul. Stoczniowa 13; 51-216 Wrocław
NIP: 8951806942

Dane długu

Podstawowy dług: 20 952.10 zł
Dług wymagalny: 20 952.10 zł
Koszty sądowe: 2 679.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 20 952.10 zł
Podstawa długu: Nakaz zapłaty