Żelasko Dawid | FHU SECESJA

Dług: 3 900.00 zł Cena: 1800.00 zł

Dane dłużnika

Żelasko Dawid | FHU SECESJA

ul. Widok 29; 33-100 Tarnów
NIP: 7343478331

Dane długu

Podstawowy dług: 3 900.00 zł
Koszty sądowe: 00.00 zł
Koszty procesu: 00.00 zł
Łączna kwota długu: 3 900.00 zł + odsetki od dnia 22.01.2014 r.
Podstawa długu: Prawomocny nakaz zapłaty z klauzulą.